ATTRACTION 2020

In my projects, whether artistic or functional, I search - EMOTION.
To the topic of proprietary wine glasses, I was looking for a picture of the atmosphere when we spend a romantic time with a loved one. Glass connected with a magnet, they captivate as a sculptural object on a daily basis. In the evening, they encourage closer relationships and celebrate common moments. The magic is, you should drink wine at the same time.
 
The glasses are made with the metallurgical method, which allows free reproduction
and implementation into production. Meanwhile, the bowl is blown into a rotational mold
and always remains the same, but the legs are formed manually by the metallurgist,
which allows you to keep your own character. Particularly important for
project aimed at celebrating relationships, each is slightly different.
Thanks to the magnets, they can be used freely while drinking and set aside
back together.

 
Technique: glassblowing

 

PL

W moich projektach czy artystycznych, czy użytkowych, poszukuję — EMOCJI. 
Do tematu na autorskie kieliszki do wina, poszukiwałam zobrazowania atmosfery kiedy to spędzamy romantyczny czas z ukochaną osobą. Złączone ze sobą na magnes szkła, na co dzień urzekają jako obiekt rzeźbiarski. Wieczorem zachęcają do bliższych relacji, celebrowania wspólnych chwil. Magia polega na tym, należy wypić winny trunek jednocześnie. 
 
Kieliszki są wykonane metodą hutniczą, co pozwala na swobodne powielanie 
i wdrożenie  do produkcji. Przyczym, czarka jest dmuchana do formy obrotowej 
i zawsze pozostaje taka sama, lecz nóżki są formowane ręcznie przez hutnika,
co pozwala zachować własny charakter każdej parze. Szczególnie ważne dla 
projektu skierowanego do celebrowania związków, każdy jest nieco inny. 
Dzięki magnesom można je swobodnie użytkować podczas picia i odstawić 
z powrotem w złączonej formie.

Technika : szkło dmuchane w hucie szkła

  • Szary LinkedIn Icon
  • nk fb
  • Grey Instagram Icon