Aurora 2017 

Northern lights for me are between the physical phenomenon and the dance
of souls in the sky. Facing my own thoughts, I came back to nature. It was there that I understood the feelings that came deep inside me. I reconciled with myself and knew peace. Contact with nature is necessary for us to function,
the sound of the rushing stream has decibel intensity ideal for our biological rhythm. The lighting installation was created to create a portal to another world
- a combination of art and nature, geometry and an organic phenomenon.
In this case, as an artist, I am a designer using the principles of physics and electronics, I create magic - my Aurora.

The artwork is done under the direction of professor Małgorzata Dajewska and Ph.D Marzena Krzemińska-Baluch and Ph.D  Mariusz Łabiński at the Academy
of Fine Arts Eugeniusz Geppert in Wroclaw.

The technique of execution: optical glass/mirrors /dichroic

Publication of the work in ACCESS CREATIVE CULTURE - 2019 GAMMA Young Artist Competition
PL
Aurora Borealis dla mnie są między zjawiskiem fizycznym  a tańcem dusz na niebie. Mierząc się z własnymi myślami, Wróciłam do natury. To tam zrozumiałam uczucia, które zaistniały  we mnie głęboko. Pogodziłam się ze sobą i zaznałam spokoju. Kontakt z naturą jest nam niezbędny, aby umożliwić funkcjonowanie, dźwięk rwącego potoku ma intensywność decybeli idealne do naszego biologicznego rytmu. Instalacja świetlna powstała w intencji stworzenia portalu
do innego świata - połączenia sztuki i przyrody, geometrii i organicznego zjawiska. W tym przypadku jako artysta jestem konstruktorem za pomocą zasad fizyki
i elektroniki tworzę magię - moją Aurorę.

 

Praca powstała pod kierunkiem prof. Małgorzaty Dajewskiej i dr Marzeny Krzemińskiej-Baluch i dr Mariusza Łabińskiego w Akademii Sztuk Pięknych Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Technika wykonania: szkło optyczne / lustro / dichronic

Publikacja dzieła w ACCESS CREATIVE CULTURE - 2019 GAMMA Young Artist Competition
 
  • Szary LinkedIn Icon
  • nk fb
  • Grey Instagram Icon