Connection 2020

The artistic work was created during a performance: Connection.
Two participants of the artistic action pulled a red tape between the sheets
of pigment. The movement that arose during the interaction was reflected through the paint, creating a unique image of the expression enclosed in glass.

The artwork was created under the direction of Matthew Szosz at the Academy
of Fine Arts in Wrocław (as part of the visiting professor's program).
 
Technique: performance / glass object diameter 60 x 60 cm

 

PL

Dzieło artystyczne powstało podczas performansu
pt: "Connetion". Dwóch uczestników akcji artystycznej pociągnęło za czerwoną taśmą umieszczoną między taflami z pigmentem. Ruch, który powstał w trakcie interakcji, został odbity poprzez farbę, tworząc unikatowy obraz ekspresji

zamknięty w szkle.

Praca powstała pod kierunkiem Matthew Szosz na Akademii Sztuk Pięknych

we Wrocławiu (w ramach programu profesora wizytującego).

Technika : performance/ obiekt szklany średnica 60 x 60 cm

  • Szary LinkedIn Icon
  • nk fb
  • Grey Instagram Icon