If you love me 2019

Technique: optical glass with bullseye glass: dichroic / coldwork/ 24x24x24cm

The pressure to find a partner or love is synonymous with social

statuses like a house or a car.

Should we have love or feel love?

Since we put love in the same category as material goods - since it is in the same category as material goods.

Don't we treat people and feelings as new fast food, just for a moment?

The work aims to reflect on our values ​​...

PL

Technika: szkło optyczne ze szkłem bullseye glass: dichroic / 24x24x24 cm

Presja znalezienia partnera czy miłości jest duża, stawiana równoznacznie ze statusem społecznym jak dom czy samochód.

Czy miłość powinniśmy mieć czy czuć? Skoro jest w tej samej kategorii co dobra materialne.  Czy nie traktujemy ludzi i uczuć jako nowy fast food, tylko na chwilę? 
Praca powstała z myślą aby skłaniać do refleksji jaki są nasze prawdziwe 
wartości...

 

  • Szary LinkedIn Icon
  • nk fb
  • Grey Instagram Icon