Nanotime 2017

Searching for knowledge about expression, I reached for the known technique

of melting glass to form. Combining the geometry outside, with the organic interior

I wanted to refer to the nano moment, this short moment, worth remembering.

My favorites are related to my hiking in the Jizera Mountains and meditation

on the river.

 

Technique: glass kiln casting to mold/ 24x24x4 cm

 

Publication of the work in 2019 - "4th edition of the NanoArt Competition

Tadeusz Maliński, Galerie Roi Doré, Paris, France "

 

PL

Poszukując wiedzy na temat ekspresji, sięgnęłam do znanej techniki wytopu szkła do formy. Łącząc geometrię na zewnątrz, z organicznym wnętrzem chciałam nawiązać do nano chwili, tego krótkiego momentu, wartego zapamiętania. Moje ulubione są związane z moim wędrówkami po Górach Izerskich i medytacją nad rzeką.

 

Technika: szkło topione do formy gipsowej / 24x24x4 cm

 

Publikacja pracy w 2019 r. - „Czwarta edycja konkursu NanoArt prof. Tadeusz Maliński, Galerie Roi Doré, Paryż, Francja”