No ! Anger ! 2017

The work refers to Emotions to negative ones that accumulate in us during relationships with other people. Glasses create a therapeutic object, two different surfaces affect our sense of touch and pain center. They have the task of shedding mutual anger in the relationship between two people, on the object Utility. 

By clenching your hands on the outside of the glasses, which causes controlled pain, and directing negative emotions into the sensation. When the anger is over, you can disconnect the glasses and drink the drink together, and calmly talk about the problem that has created, the toxic relationship.

The artwork was created under the direction of  prof Kazimierz Pawlak and Agnieszka Bar Academy of Fine Arts in Wrocław 
 
Technique: glassblowing and coldwork 

 

PL

Praca nawiązuje do Emocji do tych negatywnych, które kumulują się w nas podczas relacji z innymi ludźmi. Szklanice tworzą obiekt terapeutyczny, dwie różne powierzchnie działają na nasz zmysł dotyku i ośrodek bólu. Mają na zadaniu przelania wzajemnej złości w relacji między dwojgiem ludzi, na obiekt użytkowy. Poprzez zaciskanie dłoni na zewnętrznych stronach szklanic, co powoduje kontrolowany ból, oraz ukierunkowanie negatywnych emocji w odczucie. Kiedy złość minie, można rozłączyć szklanki i razem wypić trunek oraz spokojnie porozmawiać  o problemie, który stworzył, toksyczną relację. 

Praca powstała pod kierunkiem  professor  prof Kazimierz Pawlaka i Agnieszki Bar na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

Technika : szkło dmuchane w hucie szkła i obrabiane na zimno

  • Szary LinkedIn Icon
  • nk fb
  • Grey Instagram Icon