Once Upon a Blue Moon 2020

The moment of inner awakening is the current direction of my personal and artistic search. (artistic and personal). Especially in this difficult transformation period caused by the COVID-19 epidemic. Compulsory isolation increased my sense of reflection on how important it is for me to be able to create my own reality. I identify this special moment with the astronomical phenomenon "Blue Moon". When the Blue Moon * appears, it is a time of Awakening / Transformation for me that reflects inside me (it was created by itself, no physical factor), just like witchcraft has no scientific explanation, our mind is still a mystery even to the wisest people on Earth. It will be easier to imagine such a phenomenon, referring to magical rituals that have always been complicated and required appropriate conditions, places and artifacts. I try to recreate a similar atmosphere in my artistic activities. Because what is a memorable vernissage nowadays? Like a presentation that does not move the senses and emotions.
 
The technique of execution: The work consists of a glass object 1,5 x 1,5 m and video

recording of the performance.

https://vimeo.com/476347699

Moment wewnętrznego przebudzenia jest obecnym kierunek moich poszukiwań osobistych i artystycznych. (artystycznych, jak i osobistych). Zwłaszcza w tym trudnym okresie transformacji, wywołanych epidemią COVID-19. Przymusowa izolacja wzmogła we mnie poczucie refleksji nad tym, jak ważna jest dla mnie możliwość kreowania własnej rzeczywistości. Ten wyjątkowy dla mnie moment utożsamiam z astronomicznym zjawiskiem “Blue Moon”. Kiedy pojawia się Niebieski Księżyc*, jest to dla mnie czas Przebudzenia/Transformacji, która odzwierciedla się w moim wnętrzu (powstała ona sama

w sobie, bez fizycznego czynnika), podobnie jak czary nie ma wyjaśnienia naukowego, nasz umysł jest nadal tajemnicą nawet dla najmądrzejszych ludzi na Ziemi. Łatwiej będzie sobie wyobrazić takie zjawisko, nawiązując do magicznych rytuałów, które zawsze były skomplikowane i wymagały odpowiednich warunków, miejsca oraz artefaktów. W moich działań artystycznych próbuję odtworzyć podobną atmosferę. Bo czym w obecnych czasach jest zapadający w pamięć wernisaż ? Jak nie poruszająca zmysły i emocje prezentacja.

Technika wykonania: performance/ obiekt szklany średnica 1,5 m x 1,5 m

https://vimeo.com/476347699

  • Szary LinkedIn Icon
  • nk fb
  • Grey Instagram Icon