Re-Vase 2020

The earth is our common home and a place to live, destroying it, we destroy ourselves, one of many problems is overproduction, it involves a huge amount of waste. In my activities, I focused on reducing it by recycling it into a new utility product. I am very interested in the subject of consumerism and I would like to convey that the products we manufacture, which then end up in the rubbish, are our good - a raw material, not rubbish. That is why I decided to design objects from wine bottles, using my original idea to shape it into a new crystal after reheating using a wooden mold, which gives the opportunity to refine the object and duplicate 1: 1. For decoration, I use the technique of decorating glass with gold patches hot, blending them into the glass surface. This is a deliberate action in order to equate the recycled product with the designer product "Must have". As part of the technological tests for the master's diploma at the beginning of 2020 - Zero Waste - a set of shopping packages, I had the opportunity to make prototypes of previously designed vase forms at the glassworks at the Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert in Wroclaw.

The artwork was created under the direction of professor Beata-Mak-Sobota Academy of Fine Arts in Wrocław 
 
Technique: glassblowing

Ziemia jest naszym wspólny domem i miejsce do życia, niszcząc ją, niszczymy siebie, jednym z wielu problemów jest nadprodukcja, wiąże się ona z ogromną ilością odpadów. W moim działaniach skupiłam się na ich zmniejszeniu, poprzez recykling zmieniając

w nowy produkt użytkowy. Bardzo interesuję się tematem konsumpcjonizmu i chciałbym przekazać, że wytwarzane przez nas produkty, które następnie trafiają do śmieci, są naszym dobrem — surowcem, a nie śmieciem. Właśnie dlatego postanowiłam, zaprojektować obiekty z butelek po winie, wykorzystując autorski pomysł, aby na gorąco po ponownym nagrzaniu ukształtować ją

w nowy kryształ za pomocą drewnianej formy, co daję możliwość doprecyzowanie obiektu i powielenia 1:1. Do dekoracji wykorzystuję technikę zdobienia szkła płatami złota na gorąco, wtapiając je w powierzchnie szkła. Jest to celowe działanie,

w celu zrównania produkt z recyklingu do designerskiego produktu „Must have”. W ramach prób technologicznych do dyplomu magisterskiego początkiem roku 2020- Zero Waste- zestaw opakowań na zakupy, miałam możliwość zrealizowania prototypów wcześniej zaprojektowanych form wazonów w hucie szkła w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Praca powstała pod kierunkiem  professor Beata-Mak-Sobota na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

Technika : szkło dmuchane w hucie szkła

 © 2019 by Natalia Komorowska

  • Szary LinkedIn Icon
  • nk fb
  • Grey Instagram Icon